Case

設置事例

  • 展示会場

  • 展示会場

設置場所 展示会場
製品仕様 SNSサイネージ(STB)
表示内容 展示製品を使用した料理画像